Επιλογή γλώσσας / Select language:
English

Γενικές πληροφορίες - Ιταλία

 
Πολιτιστικές διαδρομές
Η Απουλία καταλαμβάνει το ΝΑ άκρο της Ιταλικής χερσονήσου. Οι ακτές της που βρέχονται από την Αδριατική μπορεί να μην βλέπουν τις απέναντι ακτές της Βαλκανικής χερσονήσου, που απέχουν περίπου 80 μίλια, αλλά βρίσκονται μετα
   
 
 
Πανεπιστήμιο Πατρών © 2008 - 24
created by Nidus