Επιλογή γλώσσας / Select language:
English

Νομός Πρεβέζης

 
Νικόπολη
Η Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής επικυριαρχίας, υπήρξε το θέατρο των συγκρούσεων υπάτων και στρατηγών για τη διεκδίκηση της αρχηγίας της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Η περιοχή της Νικόπολης υπήρξε μία από τις πιο σημαντικές θέσ
   
 
 
Πανεπιστήμιο Πατρών © 2008 - 24
created by Nidus