Επιλογή γλώσσας / Select language:
English

Τάραντας

 
Ο Τάραντας και η Καλλίπολη (706π.Χ)
Στην περιοχή της Απουλίας στα τέλη της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. εγκαταστάθηκαν οι Μυκηναίοι. Στην περιοχή αυτήν καθώς κατοικούσαν οι αυτόχθονες Μεσσάπιοι και Ιάπυγες δημιουργήθηκε μόνο μια αποικία, ο Τάραντας, ο οποίος υπήρξε η μ
   
 
 
Πανεπιστήμιο Πατρών © 2008 - 24
created by Nidus