Επιλογή γλώσσας / Select language:
English

Νομός Αχαΐας

 
Πάτρα
Η ιστορία της Πάτρας ξεκινά ήδη από την προϊστορική εποχή. Γνωρίζουμε ότι καθ΄ όλη την Μυκηναϊκή περίοδο κατοικούνταν. Μετά τις σαρωτικές αλλαγές στις αρχές της πρώτης χιλιετίας στην περιοχή έφθασαν οι Αχαιοί από τη Σπάρτη, διωγ
   
 
 
Πανεπιστήμιο Πατρών © 2008 - 24
created by Nidus