Επιλογή γλώσσας / Select language:
English

Νομός Ιωαννίνων

 
Δωδώνη
Στο νομό Ιωαννίνων δύο μνημεία αποτελούν μια ιστορική συνέχεια. Καθώς έσβηνε το μαντείο της Δωδώνης γύρο στα μέσα της 1ης χιλιετίας μ.Χ., μετά από μια χιλιετή ιστορία, ξεκινούσε η ιστορία της πόλης των Ιωαννίνων, η οποία κατέστη το πο
   
Ιωάννινα
Τα Γιάννινα είναι ταυτισμένα με τη λίμνη τους, την Παμβώτιδα, που αποτελεί το χαμηλότερο σημείο της φυσικής λεκάνης που σχηματίζεται νότια του βουνού Μιτσικέλι (υψομ. 1810 μ.) Η λίμνη παλαιότερα εκτεινόταν ΒΔ, δημιουργώντας δυσκ
   
 
 
Πανεπιστήμιο Πατρών © 2008 - 24
created by Nidus