Επιλογή γλώσσας / Select language:
English

Νομός Λευκάδας

 
Λευκάδα
Η Λευκάδα είναι ‘μόλις’ νησί, καθώς ένας στενός δίαυλος τη χωρίζει από την απέναντι ακτή της Αιτωλοακαρνανίας. Η φυσική ομορφιά του νησιού την καθιστά ένα αγαπητό προορισμό για Έλληνες και Ιταλούς. Δεν είναι τυχαίο ότι στο κέντρο τη π
   
 
 
Πανεπιστήμιο Πατρών © 2008 - 24
created by Nidus