Επιλογή γλώσσας / Select language:
English

Λίγα λόγια για το έργο
Το έργο “Οι χάρτες του Οδυσσέα”, πολιτιστικά αξιοθέατα της Δυτικής Ελλάδας - Απουλία Ιταλίας, είναι ένα καινούργιο ταξίδι του Οδυσσέα για την ανακάλυψη τόπων, ατόμων και δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζουν την μεσογειακή πολιτιστική κληρονομιά. Ερωτηματολόγια και τεστ, απογραφή και μελέτη 20 ιστορικών και αρχιτεκτονικών αγαθών υψηλής ποιότητας, συνθετική έκθεση on line, οδηγός των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών αγαθών και δραστηριοτήτων στις περιοχές του ‘έργου’ (target) της Δυτικής Ελλάδας
 
Ο μύθος του Αλφειού και της Αρέθουσας (του Αργύρη Χιόνη)
 
Ενδεικτικές περιοχές
Πολιτιστικές διαδρομές (Γενικές πληροφορίες - Ιταλία)
Η Απουλία καταλαμβάνει το ΝΑ άκρο της Ιταλικής χερσονήσου. Οι ακτές της που βρέχονται από την Αδριατική μπορεί να μην βλέπουν τις απέναντι ακτές της Βαλκανικής χερσονήσου, που απέχουν περίπου 80 μίλια, αλλά βρίσκονται μεταξύ τους σε μια συνεχή επικοινωνία. Οι Έλληνες σήμερα θεωρούν την Απουλία σαν τη πύλη για την είσοδο τους στην Ευρώπη, ενώ ο...
   
 
Νικόπολη (Νομός Πρεβέζης)
Η Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής επικυριαρχίας, υπήρξε το θέατρο των συγκρούσεων υπάτων και στρατηγών για τη διεκδίκηση της αρχηγίας της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Η περιοχή της Νικόπολης υπήρξε μία από τις πιο σημαντικές θέσεις αυτών των καθοριστικών για την πορεία της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας συγκρούσεων. Στη δυτική πλευρά του Αμβρακικού κόλπου δύο χ...
   
 
Σκηνές Δρόμου
 
 
Πανεπιστήμιο Πατρών © 2008 - 22
created by Nidus