Επιλογή γλώσσας / Select language:
English

Λίγα λόγια για το έργο
Το έργο “Οι χάρτες του Οδυσσέα”, πολιτιστικά αξιοθέατα της Δυτικής Ελλάδας - Απουλία Ιταλίας, είναι ένα καινούργιο ταξίδι του Οδυσσέα για την ανακάλυψη τόπων, ατόμων και δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζουν την μεσογειακή πολιτιστική κληρονομιά. Ερωτηματολόγια και τεστ, απογραφή και μελέτη 20 ιστορικών και αρχιτεκτονικών αγαθών υψηλής ποιότητας, συνθετική έκθεση on line, οδηγός των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών αγαθών και δραστηριοτήτων στις περιοχές του ‘έργου’ (target) της Δυτικής Ελλάδας
 
Ο μύθος του Αλφειού και της Αρέθουσας (του Αργύρη Χιόνη)
 
Ενδεικτικές περιοχές
Πάτρα (Νομός Αχαΐας)
Η ιστορία της Πάτρας ξεκινά ήδη από την προϊστορική εποχή. Γνωρίζουμε ότι καθ΄ όλη την Μυκηναϊκή περίοδο κατοικούνταν. Μετά τις σαρωτικές αλλαγές στις αρχές της πρώτης χιλιετίας στην περιοχή έφθασαν οι Αχαιοί από τη Σπάρτη, διωγμένοι από τους Δωριείς. Οι Αχαιοί με τη σειρά τους εξεδίωξαν τους  Ίωνες, που αναγκάστηκαν να μετοικήσουν στην Αττική αλλά και στις ...
   
 
Γναθία - Egnazia (Egnatia) (Γνάθια - Εγνατία)
Οι απαρχές κατοίκησης της Απουλίας και τη Νότιας Ιταλίας είναι ιστορικά ομιχλώδεις. Ο Ηρόδοτος παρουσιάζει την δική του άποψη για την κατοίκηση της περιοχής. Αφορμή για την αναφορά του αποτελεί η περιγραφή της συμπεριφοράς και των αντιδράσεων των Ελλήνων κατά την εισβολή των Περσών στην Ελλάδα το 480 π.Χ. Οι Κρήτες μετά την προτροπή της Πυθίας απείχανε...
   
 
Σκηνές Δρόμου
 
 
Πανεπιστήμιο Πατρών © 2008 - 23
created by Nidus