Επιλογή γλώσσας / Select language:
English

Λίγα λόγια για το έργο
Το έργο “Οι χάρτες του Οδυσσέα”, πολιτιστικά αξιοθέατα της Δυτικής Ελλάδας - Απουλία Ιταλίας, είναι ένα καινούργιο ταξίδι του Οδυσσέα για την ανακάλυψη τόπων, ατόμων και δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζουν την μεσογειακή πολιτιστική κληρονομιά. Ερωτηματολόγια και τεστ, απογραφή και μελέτη 20 ιστορικών και αρχιτεκτονικών αγαθών υψηλής ποιότητας, συνθετική έκθεση on line, οδηγός των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών αγαθών και δραστηριοτήτων στις περιοχές του ‘έργου’ (target) της Δυτικής Ελλάδας
 
Ο μύθος του Αλφειού και της Αρέθουσας (του Αργύρη Χιόνη)
 
Ενδεικτικές περιοχές
Νικόπολη (Νομός Πρεβέζης)
Η Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής επικυριαρχίας, υπήρξε το θέατρο των συγκρούσεων υπάτων και στρατηγών για τη διεκδίκηση της αρχηγίας της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Η περιοχή της Νικόπολης υπήρξε μία από τις πιο σημαντικές θέσεις αυτών των καθοριστικών για την πορεία της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας συγκρούσεων. Στη δυτική πλευρά του Αμβρακικού κόλπου δύο χ...
   
 
Οινιάδες (Νομός Αιτωλοακαρνανίας)
Χτισμένες πάνω στο ρου του Αχελώου, απέχοντας 10 χλμ. από τις σημερινές εκβολές του ποταμού και 3 χλμ. από τη θάλασσα του Ιονίου, οι αρχαίες Οινιάδες είναι μια από τις δεκάδες πόλεις της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας της αρχαιότητας, φορτωμένες με μύθους αλλά και ιστορικά γεγονότα. Κατά τη μυθολογία πρώτος οικιστής της πόλης υπήρξε ο Αλκμέων από το ...
   
 
Σκηνές Δρόμου
 
 
Πανεπιστήμιο Πατρών © 2008 - 20
created by Nidus