Επιλογή γλώσσας / Select language:
English

Λίγα λόγια για το έργο
Το έργο “Οι χάρτες του Οδυσσέα”, πολιτιστικά αξιοθέατα της Δυτικής Ελλάδας - Απουλία Ιταλίας, είναι ένα καινούργιο ταξίδι του Οδυσσέα για την ανακάλυψη τόπων, ατόμων και δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζουν την μεσογειακή πολιτιστική κληρονομιά. Ερωτηματολόγια και τεστ, απογραφή και μελέτη 20 ιστορικών και αρχιτεκτονικών αγαθών υψηλής ποιότητας, συνθετική έκθεση on line, οδηγός των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών αγαθών και δραστηριοτήτων στις περιοχές του ‘έργου’ (target) της Δυτικής Ελλάδας
 
Ο μύθος του Αλφειού και της Αρέθουσας (του Αργύρη Χιόνη)
 
Ενδεικτικές περιοχές
Ιωάννινα (Νομός Ιωαννίνων)
Τα Γιάννινα είναι ταυτισμένα με τη λίμνη τους, την Παμβώτιδα, που αποτελεί το χαμηλότερο σημείο της φυσικής λεκάνης που σχηματίζεται νότια του βουνού Μιτσικέλι (υψομ. 1810 μ.) Η λίμνη παλαιότερα εκτεινόταν ΒΔ, δημιουργώντας δυσκολοδιάβατα έλη που ταλαιπωρούσαν όσους κατευθυνόντουσαν από το βορρά προς τα Γιάννινα. Με τα έργα που γίνανε τα νεότερα χρόνια η λίμνη ο...
   
 
Κεφαλονιά (Νομός Κεφαλληνίας)
Όπως αποδεικνύουν τα πολλά ανασκαφικά ευρήματα η Κεφαλονιά κατοικήθηκε από την παλαιολιθική περίοδο. Κατά τη μυκηναϊκή περίοδο (1500-1100 π.Χ.) αποτέλεσε τμήμα του βασιλείου του Οδυσσέα μαζί με την Ιθάκη, τη Ζάκυνθο και τη Λευκάδα. Κατά τη γεωμετρική  περίοδο (1100-700 π.Χ.) παρουσίασε εικόνα εγκατάλειψης ενώ κατά τους κλασικούς χρόνους (480-323 π.Χ.) υ...
   
 
Σκηνές Δρόμου
 
 
Πανεπιστήμιο Πατρών © 2008 - 24
created by Nidus