Επιλογή γλώσσας / Select language:
English

Λίγα λόγια για το έργο
Το έργο “Οι χάρτες του Οδυσσέα”, πολιτιστικά αξιοθέατα της Δυτικής Ελλάδας - Απουλία Ιταλίας, είναι ένα καινούργιο ταξίδι του Οδυσσέα για την ανακάλυψη τόπων, ατόμων και δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζουν την μεσογειακή πολιτιστική κληρονομιά. Ερωτηματολόγια και τεστ, απογραφή και μελέτη 20 ιστορικών και αρχιτεκτονικών αγαθών υψηλής ποιότητας, συνθετική έκθεση on line, οδηγός των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών αγαθών και δραστηριοτήτων στις περιοχές του ‘έργου’ (target) της Δυτικής Ελλάδας
 
Ο μύθος του Αλφειού και της Αρέθουσας (του Αργύρη Χιόνη)
 
Ενδεικτικές περιοχές
Κεφαλονιά (Νομός Κεφαλληνίας)
Όπως αποδεικνύουν τα πολλά ανασκαφικά ευρήματα η Κεφαλονιά κατοικήθηκε από την παλαιολιθική περίοδο. Κατά τη μυκηναϊκή περίοδο (1500-1100 π.Χ.) αποτέλεσε τμήμα του βασιλείου του Οδυσσέα μαζί με την Ιθάκη, τη Ζάκυνθο και τη Λευκάδα. Κατά τη γεωμετρική  περίοδο (1100-700 π.Χ.) παρουσίασε εικόνα εγκατάλειψης ενώ κατά τους κλασικούς χρόνους (480-323 π.Χ.) υ...
   
 
Ρίο - Αντίρριο - Αρχαία Μακύνεια (Νομός Αιτωλοακαρνανίας)
Δύο χιλιόμετρα θάλασσας χώριζαν την Πελοπόννησο από την Στερεά Ελλάδα μέχρι το 2004 όπου ένα μνημειώδες έργο, η γέφυρα με την ονομασία του εμπνευστή της, Χαριλάου Τρικούπη, ένωσε τις δυο στεριές. Ένα όνειρο εκατονταετιών έγινε πραγματικότητα. Η περιοχή ονομάζεται τα μικρά Δαρδανέλια λόγω της ομοιότητας τους με το γνωστό πέρασμα Ευρώπης – Ασίας και των κάστρων ...
   
 
Σκηνές Δρόμου
 
 
Πανεπιστήμιο Πατρών © 2008 - 22
created by Nidus