Επιλογή γλώσσας / Select language:
English

Λίγα λόγια για το έργο
Το έργο “Οι χάρτες του Οδυσσέα”, πολιτιστικά αξιοθέατα της Δυτικής Ελλάδας - Απουλία Ιταλίας, είναι ένα καινούργιο ταξίδι του Οδυσσέα για την ανακάλυψη τόπων, ατόμων και δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζουν την μεσογειακή πολιτιστική κληρονομιά. Ερωτηματολόγια και τεστ, απογραφή και μελέτη 20 ιστορικών και αρχιτεκτονικών αγαθών υψηλής ποιότητας, συνθετική έκθεση on line, οδηγός των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών αγαθών και δραστηριοτήτων στις περιοχές του ‘έργου’ (target) της Δυτικής Ελλάδας
 
Ο μύθος του Αλφειού και της Αρέθουσας (του Αργύρη Χιόνη)
 
Ενδεικτικές περιοχές
Ο Τάραντας και η Καλλίπολη (706π.Χ) (Τάραντας)
Στην περιοχή της Απουλίας στα τέλη της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. εγκαταστάθηκαν οι Μυκηναίοι. Στην περιοχή αυτήν καθώς κατοικούσαν οι αυτόχθονες Μεσσάπιοι και Ιάπυγες δημιουργήθηκε μόνο μια αποικία, ο Τάραντας, ο οποίος υπήρξε η μοναδική αποικία των Σπαρτιατών. Οι Σπαρτιάτες προτιμούσαν να επεκτείνουν την επικράτεια τους κατακτώντας τους γείτονες τους παρά να ξενι...
   
 
Δωδώνη (Νομός Ιωαννίνων)
Στο νομό Ιωαννίνων δύο μνημεία αποτελούν μια ιστορική συνέχεια. Καθώς έσβηνε το μαντείο της Δωδώνης γύρο στα μέσα της 1ης χιλιετίας μ.Χ., μετά από μια χιλιετή ιστορία, ξεκινούσε η ιστορία της πόλης των Ιωαννίνων, η οποία κατέστη το πολιτιστικό και οικονομικό κέντρο της περιοχής. Η Δωδώνη απέχει 15 χλμ. ΝΔ της πόλης των Ιωαννίνων και βρίσκεται σε υψόμ...
   
 
Σκηνές Δρόμου
 
 
Πανεπιστήμιο Πατρών © 2008 - 19
created by Nidus